Wyszukiwanie dokumentów w Katalogu Elektronicznym

Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Kryteria wyszukiwawcze

Wybierając kryterium wskazujemy jaki element ma być brany pod uwagę przy przeszukiwaniu bazy: nazwisko i imię autora, tytuł dokumentu, nazwa wydawcy, temat książki, tytuł serii… itd. Pełna lista kryteriów wyświetli się po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w jednym z pól z kryteriami.

Ekran z rozwiniętą listą kryteriów wyszukiwania

Przykład

Jak wyszukać książki autorstwa Harlana Cobena?

  1. Wybrać odpowiednie kryterium – w tym przypadku „nazwisko i imię”.
  2. Wpisać w okienku wyszukiwarki (na prawo od wybranego kryterium) nazwisko i imię: „Coben Harlan”.
  3. Wybrać opcję „szukaj” lub nacisnąć klawisz „ENTER”.

Wynikiem wyszukiwania będzie lista książek Harlana Cobena.

Graficzny opis poszczególnych kroków wyszukiwania

Przy opisach poszczególnych książek pojawiają się wyrażenia zarezerwuj egzemplarz lub zamawiam wydanie. Funkcje te umożliwiają czytelnikom:

Indeksy

Indeksy są spisami terminów, tytułów, nazw własnych i innych elementów użytych w opisach dokumentów. Korzystanie z indeksów pozwala na właściwe wypełnienie pola wyszukiwawczego i uzyskanie bardziej skutecznego efektu wyszukiwania potrzebnych dokumentów.

Przykład

Jak korzystać z indeksów poszukując książek dotyczących „prawa”?

  1. Wskazać odpowiednie kryterium z listy – w tym przypadku „hasło przedmiotowe”.
  2. Wybrać szary znaczek znajdujący się z prawej strony wyszukiwarki z kryterium „hasło przedmiotowe”.
  3. Na monitorze wyświetli się okno wybranego indeksu haseł przedmiotowych, wówczas należy wpisać poszukiwany termin w oknie wyszukiwarki na górze ekranu i wybrać przycisk szukaj z „lupką”.
  4. Wynikiem powyższego działania będzie lista haseł przedmiotowych z terminem „prawo”.
  5. Należy zaznaczyć wybrane hasła parafką z lewej strony listy i wybrać opcję „zastosuj”.
  6. Wybranie opcji „zastosuj” spowoduje wpisanie zaznaczonych haseł w oknie głównej wyszukiwarki – po wybraniu przycisku „szukaj” lub naciśnięciu klawisza „enter” pojawi się lista rekordów.
Graficzny opis poszczególnych kroków wyszukiwania

Uwaga

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie należy wybrać przycisk „Wyszukiwanie” umieszczony na górze ekranu.

Operatory: "i", "lub", "oprócz"

Operatory „i”, „lub”, „oprócz” pozwalają na sprecyzowanie zapytań informacyjnych. Dają możliwość formułowania bardziej zaawansowanych pytań przy użyciu kilku pól wyszukiwawczych jednocześnie.

Przykład 1 – użycie operatora „i”

Na liście rezultatów pojawią się wyłącznie te książki autorstwa Janusza Tazbira, które dotyczą tolerancji religijnej.

Graficzne przedstawienie formularza wyszukującego

Przykład 2 – użycie operatora „lub”

Wynikiem wyszukiwania będzie lista publikacji dotyczących usług turystycznych lub organizacji turystyki (minimum jednego z tych tematów).

Graficzne przedstawienie formularza wyszukującego

Przykład 3 – użycie operatora „oprócz”

Wynikiem wyszukiwania będzie lista książek dotyczących handlu z wyłączeniem handlu elektronicznego.

Graficzne przedstawienie formularza wyszukującego