Witamy w naszym Serwisie Internetowym!

Godziny pracy Wypożyczalni Głównej w Moszczenicy

poniedziałek, wtorek, środa: od 10:00 do 17:00
czwartek, piątek: od 11:00 do 18:00
Więcej informacji znajduje się w zakładce dane kontaktowe + godziny pracy

Biblioteka bierze udział w Programach

Program Kraszewski – Komputery dla Bibliotek Narodowy program rozwoju czytelnictwa Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek

Polecamy nowości książkowe

Okładka książki

Kromka chleba: poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania, powrót po 70 latach na miejsce zsyłki

Dagmara Dworak

"Kromka chleba" to dokument z wyprawy jej bohatera Bogusława na Syberię szlakiem dawnej zsyłki. Powstał unikatowy zapis wspomnień dwojga żyjących uczestników tamtych wydarzeń - Danuty i Bogusława. Ich przeplatające się wypowiedzi najpierw ukazują, jak wyglądało przedwojenne rodzinne życie w Hajnówce, potem tragedię wywózki, dramat syberyjskiej tułaczki, powrót do Polski, a wreszcie podjętą po dziesięcioleciach próbę odtworzenia trasy dawnej tułaczki i odwiedzenia miejsc zesłania.

Okładka książki
Księżyc jest kobietą
Joanna Gawrych-Skrzypczak
Okładka książki
Kradzież stulecia
Barbara Freethy
Zapraszamy do działu nowości w katalogu on-line

Zachęcamy do odwiedzenia

Logo: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Logo: Instytut Książki Logo: Fundacja Nowoczesna Polska Logo: Biblioteka Narodowa Logo: Kampania Łódzkie Czyta

Dane kontaktowe i godziny pracy

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy

ulica Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
województwo łódzkie, powiat piotrkowski
poniedziałek, wtorek, środa: od 10:00 do 17:00
czwartek, piątek: od 11:00 do 18:00
REGON: 592307783, NIP: 771-26-72-840
44 646-43-80

Filia Biblioteczna w Babach

ulica Piotrkowska 49, 97-310 Baby
województwo łódzkie, powiat piotrkowski
wtorek: od 14:00 do 18:00
44 741-41-02

Biblioteka Publiczno–Szkolna w Srocku

ulica Łódzka 5, 97-310 Srock
województwo łódzkie, powiat piotrkowski
wtorek: od 13:00 do 17:00
44 616-03-66 w. 24

Historia Instytucji

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed II wojną światową.

W dniu 17. kwietnia 1946 r. ukazał się dekret „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” określający zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. W naszym regionie powstały biblioteki w Srocku, Podolinie, Gazomi Starej, Babach, Rakowie i Jarostach. Świadczą o tym wpisy do ksiąg inwentarzowych. Gromadzono książki przekazywane przez różne instytucje i prywatne osoby. Utworzono też punkty biblioteczne, które mieściły się w domach prywatnych i Klubach Rolnika.

Rok 1975 był przełomowy dla bibliotek gminy Moszczenica ze względu na nowy podział administracyjny kraju. Powstały wtedy cztery biblioteki: w Babach, Białkowicach, Rakowie i Srocku. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w tych bibliotekach, posiadali wykształcenie średnie bibliotekarskie. Były to Panie: Ilona Malasińska, Henryka Macherowska, Irena Olczyk, Urszula Bald. Księgozbiory biblioteczne zostały przeklasyfikowane i ułożone według UKD. Wyodrębniono księgozbiory: podręczny i dziecięcy. Opracowano katalogi: alfabetyczny, systematyczny dla dzieci i regionaliów. Biblioteki współpracowały z Klubami „Ruch”, szkołami i organizacjami społecznymi. Na koniec 1990 r. księgozbiór w czterech bibliotekach liczył 33156 woluminów. Zarejestrowano 942 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 16773 woluminy. Kolejny przełom nastąpił w roku 1991. Zmieniła się wtedy sieć bibliotek na terenie gminy. Utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy z siedzibą w Domu Kultury, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego i następujące filie: w Babach, w Rakowie oraz Bibliotekę Publiczno–Szkolną w Srocku. Ta sieć biblioteczna funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej została Pani Henryka Macherowska, która pełniła tę funkcję do emerytury tj. do roku 2003.

W samej Moszczenicy do 1991 r. nie było ogólnodostępnej biblioteki. Istniała Zakładowa Biblioteka przy Moszczenickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego i korzystać z niej mogli tylko pracownicy fabryki. Była to najstarsza biblioteka w gminie. Zakończyła ona swoja działalność właśnie w 1991 r., a księgozbiór został przekazany do nowo utworzonej Gminnej Biblioteki Publicznej. Również tam trafił księgozbiór ze zlikwidowanej biblioteki w Białkowicach, która do tej pory pełniła funkcję ogólnodostępnej biblioteki gminnej.

Misja Biblioteki

Obiektem naszej misji jest odbiorca usług bibliotecznych. Jemu podporządkowane są cele i zadania nałożone na bibliotekę jako instytucję i jej pracowników.

Ewolucja takiego sposobu myślenia przebyła długą i trudną drogę. Już nie tylko gromadzimy zbiory, opracowujemy je i szeroko udostępniamy. Przede wszystkim staramy się dbać o użytkownika, zaspokajać jego potrzeby intelektualne, emocjonalne i naukowe. Dążymy do tego, aby dostarczać dobrze opracowaną i starannie wyselekcjonowaną informację, gromadzić najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym, pomagamy dokonać wyboru i odszukać to, czego użytkownik potrzebuje. Doradzamy przy procesach użytkowania biblioteki, wskazujemy materiały, ale nie wyręczamy we wszystkich czynnościach poszukiwawczych.

Chcemy być biblioteką przyjazną i spełniać oczekiwania naszych użytkowników. Profesjonalnie wykorzystując całą wiedzę zawodową, dostępny warsztat informacyjny: tradycyjny i na nośnikach elektronicznych.

Życzliwie traktujemy wszystkich tych, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w nowej rzeczywistości społeczno–ekonomicznej rangę biblioteki ocenia się coraz częściej stopniem satysfakcji użytkownika, a więc wszelkie nasze działania zmierzają do uzyskania pozytywnej oceny odbiorcy usług.

Przyszłość Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.

Zbiory

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społecznej.

Zbiory biblioteczne wg stanu na dzień 31. grudnia 2016 roku liczą 48570 wolumenów w tym:

w Bibliotece w Moszczenicy 23408 wolumenów,
w Bibliotece w Babach 10728 wolumenów,
w Bibliotece w Rakowie 3568 wolumenów,
w Bibliotece w Srocku 10866 wolumenów.

Zrąb księgozbioru stanowi:

literatura piękna dla dzieci i młodzieży 12311 wolumenów,
literatura piękna dla dorosłych 22838 wolumenów,
literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 1564 wolumeny,
literatura popularnonaukowa dla dorosłych 11857 wolumenów,
literatura do słuchania (audiobook) 2 wolumeny,
w tym regionalia 424 wolumeny.

Biblioteka gromadzi też zbiory nieksiążkowe w postaci dokumentów elektronicznych, wideokaset, a także dokumenty życia społecznego.

Informacje o zbiorach dostępne są poprzez katalogi kartkowe, a także poprzez sieć Internet.

Wydawnictwa

Nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy ukazała się publikacja pt. „Moszczenica XX wieku w fotograficznym zapisie”. Jest to fotograficzny pamiętnik z przeszłości osady, który ocala od zapomnienia to co powszednie, ale drogie sercu, ludzi zwykłych–niezwykłych i wydarzenia drobne, lecz mające wpływ na życie lokalnej społeczności.

Kalendarium

Rok 2017

Uczciwość, szczerość, przyjaźń…

W kręgu takich wartości odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak. Pisarka 10 marca 2017 r. gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy.

Oprócz powieści dla dzieci i młodzieży, pisze felietony i opowiadania. W swojej twórczości podpowiada jak radzić sobie w szkole i w domu, w dobrych i złych chwilach. Utwory Pani Ewy zawierają cenne wartości o których obecnie tak często zapominamy. Do nich należą uczciwość, szczerość w stosunku do siebie i innych, przyjaźń, miłość oraz szacunek do drugiego człowieka. Problemy z którymi borykają się główni bohaterowie są uniwersalne, pasujące do ludzi żyjących w różnych czasach.

Autorka bardzo szybko nawiązała kontakt z młodzieżą, wręcz oczarowała swoją osobowością. Wszyscy z uwagą słuchali opowieści o życiu i twórczości Pani Ewy. Po spotkaniu był jeszcze czas na prywatne rozmowy, oczywiście na zakończenie każdy mógł otrzymać autograf. Pomimo chłodu za oknem w Sali panowała gorąca i bardzo serdeczna atmosfera. Życzymy sobie i czytelnikom jak najwięcej takich gości.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Stowarzyszenie „Szkoła w Srocku” wzięło udział w edycji konkursu dotatcyjnego Fundacji PZU na dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży do instytucji kultury. Celem konkursu było dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast do instytcji kultury, ze szczególnym naciskiem na tzw. „kulturę wysoką”.

Dzięki przyznanej dotacji w kwocie 14 000 zł oraz wkładowi własnemu Stowarzyszenia (1 600 zł), w okresie październik–grudzień 2016 roku wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Srocku wyjeżdżali na spektakle, warsztaty i pokazy w ramach programu „Łódzkie Pełne Cooltury, Łódzkie Warte Poznania”. Ze środków Rady Rodziców każdy uczestnik wyjazdu otrzymał poczęstunek. Uczestnicy projektu obejrzeli m.in. pokazy w Planetarium, spektakle w Teatrze Powrzechnym, Muzycznym, Arlekin, zwiedzali Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Etnograficzne, Farmacji, Animacji, Dętki, Park Ocalałych, poznali atrakcje ulicy Piotrkowskiej, obejrzeli pokazy rycerskie, wzięli udział w warsztatach teatralnych i muzycznych, wysłuchali koncertu.

Prezentowana wystawa pokazuje fotografie z najciekawszych momentów wycieczek.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Rok 2016

W dniu 28 października 2016 roku odbył się IX Powiatowy Turniej Recytatorski pn.: "Emocje zakute w słowa - strofy w romantycznej odsłonie". Gminę Moszczenica reprezentowali uczniowie Gimnazjum w Moszczenicy i Zespołu Szkół w Srocku.

Wyróżnienie otrzymali:
Martyna Badek - Zespół Szkół w Srocku
Oskar Kotlicki - Zespół Szkół w Srocku

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Dnia 24 października 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Martą Fox - pisarką, poetką i eseistką w jednej osobie. Na wydarzenie przybyła duża liczba uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Moszczenicy. Młodzież z zainteresowaniem słuchała, a autorka uchylała kurtynę, zza której wyłaniała się w różnych odsłonach. Bo wiadomo przecież, że pisarz choć zmyśla, to czasem przemyci coś, a to z własnego, a to z życia znajomych. A Pani Marta Fox przyznała, że jej córki, ich rysy osobowości, ich koleżanki i koledzy, chcąc nie chcąc, dostarczyły jej materiału do stworzenia kilku książkowych postaci. Ten kto śledzi na bieżąco twórczość pisarki wie, że to odważna osoba, która nie boi się trudnych tematów. Szczególnie takich, które dotyczą młodzieży, a więc uczuć, niepowodzeń szkolnych, braku akceptacji własnej osoby - wyglądu, inicjacji seksualnej, zagubienia w świecie nadmiernie konsumpcyjnym.

Cieszymy się, że autorka rozszerzyła grupę odbiorców o dzieci z początkowych klas szkoły podstawowej. Zawdzięczamy to jej wnukom, bo teraz ich życie z radością i troską obserwuje. Nic więc dziwnego, że na koniec uczniowie z entuzjazmem pobiegli sfotografować się z pisarką i bardzo ciepłym człowiekiem, Panią Martą Fox. Pisarka skromnie liczy, że po tym spotkaniu przybędzie jej pięcioro nowych czytelników. My, obecni wraz z młodzieżą myślimy, że będzie ich więcej.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Książka dokumentuje i opisuje dramatyczne wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia pięćdziesiąt cztery lat temu – w dniu 9 października 1962 roku. W Szczecinie w trakcie defilady wojsk Układu Warszawskiego polski czołg T-54 wpadł w poślizg i wjechał w grupę dzieci z pobliskich szkół podstawowych, zabijając siedmioro z nich, a 22 odniosło poważne obrażenia. Tego samego dnia 9 października wieczorem ok. godz. 21.15 pod Moszczenicą k. Piotrkowa Trybunalskiego wydarzyła się straszliwa katastrofa kolejowa, w której zginęły 34 osoby, a ponad 140 zostało rannych, w tym 61 doznało poważnych obrażeń. Te dwa tragiczne wydarzenia rozegrały się w momencie, gdy na odległej Kubie tlił się niezwykle groźny konflikt, grożący wybuchem III Wojny Światowej, zapoczątkowany rozmieszczeniem na wyspie przez Związek Radziecki rakiet i bombowców z głowicami atomowymi mogącymi dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Dnia 22 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz wszystkie biblioteki publiczne powiatu piotrkowskiego zorganizowały na gorzkowickim Kopcu I Galę Bibliotek Publicznych. Celem Gali była przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz zapoznanie obecnych i przyszłych czytelników z bogatą ofertą kulturalną naszych Bibliotek. Na scenie odbywały się między innymi pokazy taneczne, wokalne oraz mistrzowski i dziecięcy pokaz aikido. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty bębniarskie oraz warsztaty z robotyki. Publiczność była zachwycona pokazem akrobatyki rowerowej w wykonaniu Pana Piotra Bielaka. Biblioteki zapraszały do odwiedzania swoich stoisk oferując wiele atrakcji. Spotkania z pisarzami, prezentacje wydawnictw, słodycze, malowanie buziek, modelowanie baloników, pokazy baniek mydlanych, warsztaty bibułkarskie, plastyczne, dmuchany zamek to tylko jedne z wielu niespodzianek, które bibliotekarze przygotowali dla swoich czytelników i sympatyków.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Dnia 12 maja 2016 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy w Zespole Szkół w Srocku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Strzałkowską.

Już od pierwszych chwil można było zauważyć, że autorka jest taka jak jej bohaterowie - wzbudza sympatię i łatwo się z nią zaprzyjaźnić. Bardzo szybko nawiązała kontakt z młodymi czytelnikami. Autorka w bardzo ciekawy sposób opowiadała o tym, jak powstają ilustracje do jej książek, które są tworzone w różnych technikach, np. rysunki, grafika komputerowa. Na szczególną uwagę zasługuje technika kolażu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co to jest palindrom. Autorka opowiadała o swojej pracy, przedstawiała dzieciom kolejne etapy powstawania książki i oczywiście w mistrzowski sposób interpretowała swoje wiersze. Młodzi czytelnicy zadawali mnóstwo pytań i dzięki wyczerpującym odpowiedziom Pani Małgorzaty poznali wiele interesujących faktów dotyczących jej twórczości np. skąd czerpie inspiracje do swoich książek, którą książkę swojego autorstwa najbardziej lubi. Na koniec spotkania dzieci mogły otrzymać autograf z dedykacją. Spotkanie okazało się dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem i dobrą zabawą. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Konkurs przeprowadzony w ramach projektu "Przyroda dla nas, my dla przyrody" realizowanego w Zespole Szkół w Srocku (w ramach WFOŚiGW).

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Rok 2015

W dniu 9 października 2015 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy Szkołę Podstawową w Gazomi odwiedził Andrzej Marek Grabowski. Jest on znanym wielu pokoleniom pisarzem dla dzieci: „Zając Poziomka”, „Pirat Jędruś” programów telewizyjnych dla najmłodszych: „Ciuchcia”, „Budzik”, „Tik-Tak” oraz ponad 500 piosenek, m.in. „Kulfon, co z ciebie wyrośnie” i „Witaminki”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-V.

Pan Andrzej, od 30 lat pracując zawodowo z dziećmi i dla dzieci, nie miał problemu z nawiązaniem kontaktu z uczestnikami. W wesoły sposób opowiadał o historiach, które pojawiają się w jego książkach. Poznaliśmy małą Kasię, której największym marzeniem było posiadanie kochanego pieska. Jednak tata dziewczynki, który jako dziecko został przez psa pogryziony, kategorycznie sprzeciwiał się temu pomysłowi. Pewnego dnia Kasia odnalazła w śmietniku małego kundelka... czy mogła go zatrzymać? Tego możemy dowiedzieć się z najnowszej książki pisarza „Instrukcja obsługi pieska Jacósia”.

O wojennych doświadczeniach matki pisarza opowiada książka „Wojna na Pięknym Brzegu”, jedna z najbardziej ulubionych książek pana Andrzeja.

W trakcie spotkania okazało się, że pisarz nie przyjechał sam. Otóż w wielkiej, kolorowej walizce ukryli się bohaterowie, w których tworzeniu pan Andrzej brał udział. Był kot Budzik oraz jego sąsiedzi – potwory: Bezkajku i Szefuncio, które dzieci doskonale znają z telewizji. By i panie nauczycielki i bibliotekarki poczuły się jak w dzieciństwie specjalnie dla nich pan Andrzej przywiózł ze sobą Kulfona oraz Zająca Poziomkę. Przy okazji prezentacji wszystkich lalek dzieci mogły się wcielić w rolę aktorów.

Głośny śmiech rozbrzmiewał na sali. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci z żalem pożegnały pana Andrzeja.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

W dniu 2 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Jan Paweł II - wspominamy, pamiętamy" w ramach "Dnia Dziecka - dla sprawnych inaczej". Celem konkursu było kształtowanie w dzieciach pozytywnego nastawienia do walki ze swoją niep­ełno­spra­wnoś­cią. Poprzez sztukę i jej terapeutyczne funkcje przybliżono wiedzę o życiu, nauczaniu i świętości papieża Polaka. Gminę naszą reprezentowali uczniowie ze wszystkich placówek edukacyjnych.

Co na dają książki? Na to pytanie w dniu 26 lutego 2015 r. próbowała odpowiedzieć Pani Agnieszka Tyszka gość spotkania autorskiego zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy dla uczniów Gimnazjum w Rękoraju.

Bawią, śmieszą, edukują, rozbudzają wyobraźnię, leczą, straszą, przenoszą w miejscu i czasie. Kiedyś – jedyne okno na świat, źródło wielkich inspiracji, marzeń, oderwania od rzeczywistości. Tworzą w naszych umysłach własne światy, przeżycia i myśli których autorami jesteśmy my sami. Autor książki przelewa na papier myśli i słowa – ale to My sprawiamy, że z tych słów powstają w naszej wyobraźni piękne krainy marzeń.

Do takiej właśnie krainy zabrała uczniów Gimnazjum w Rękoraju Pani Agnieszka Tyszka autorka książek dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania autorka zachęcała do czytania książek oraz opowiadała skąd czerpie literackie pomysły i jak zbiera materiały do swoich utworów. „Róże w garażu” i „Mejle na miotle” – to dwie powieści, które pisarka szczególnie przybliżyła młodym czytelnikom i zachęciła do lektury, czytając głośno fragmenty. Uczestnicy wcześniej świetnie przygotowali się do spotkania. Poczytali o pisarce i jej książkach, zadawali mnóstwo pytań dotyczących jej życia i twórczości, a Pani Agnieszka wspaniale wyjaśniała wiele nurtujących kwestii. Po spotkaniu przyszedł czas na podziękowania i autografy.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Na początku 2015 r. uruchomiono w Bibliotece w Moszczenicy jako dziewiątej w Polsce, a jednocześnie pierwszej jako gminna dodatkowe usługi dla użytkowników korzystających z zasobów informacyjnych biblioteki: http://www.moszczenica-gbp.sowwwa.pl/.

W katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy zaimplementowano protokół WebAPI dający możliwości współpracy katalogu on-line z różnymi aplikacjami, które wykorzystują współczesne bazy danych udostępnione w sieci. Technologię tę stosuje internetowa biblioteka o nazwie „Wolne Lektury”, prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i które zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.

Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line Biblioteki, w którym informacje o zasobach zostały odpowiednio pogrupowane i zaindeksowane przez system biblioteczny, jednak sama treść „Wolnych Lektur” pozostała nienaruszona, aby nie naruszyć obowiązkowego prawa własności danych. Czytelnik, który przykładowo wpisze w wyszukiwarce „Dziady” uzyska informacje o zbiorach tradycyjnych, dostępnych w sieci bibliotek, oraz informację o dokumencie w formie elektronicznej. Jest to właśnie opis dzieła dostępnego z „Wolnych Lektur”, który można pobrać w całości lub we fragmentach w jednym z natywnych formatów dla e-czytników lub jako PDF.

Na uwagę zasługuje również fakt, że katalog WWW został wzbogacony o specjalny panel, dzięki któremu można dowiedzieć się dodatkowych informacji o moszczenickiej bibliotece z portalu w.bibliotece.pl.

W panelu, który jest umiejscowiony pod katalogiem OPAC, widoczne są dwa ostatnie wpisy z bloga biblioteki z portalu http://w.bibliotece.pl/community/libraries/biblioteka/.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych wpisów z poprzednich lat.

Galeria zdjęć

 1. IX Powiatowy Turniej Recytatorski pn.: „Emocje zakute w słowa – strofy w romantycznej odsłonie‟
 2. Spotkanie autorskie z Panią Martą Fox
 3. Promocja książki „Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy‟
 4. I Gala Bibliotek Publicznych
 5. Spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Strzałkowską
 6. Wystawa prac plastycznych „Jestem przyjacielem natury – oszczędzam energię‟
 7. Spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Markiem Grabowskim
 8. Spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Tyszką
 9. XV Powiatowy Konkurs Literacki - Kapsuła czasu - list do przyszłości
 10. Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia Nr 1
 11. VII Powiatowy Turniej Recytatorski - Emocje zakute w słowa - poezja w stylu folk
 12. Spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Grabowskim
 13. Spotkanie autorskie z Panem Kazimierzem Szymeczko
 14. Spotkanie autorskie z Panią Kaliną Jerzykowską
 15. Lekcja biblioteczka dla uczniów sprawnych inaczej
 16. Spotkanie autorskie z Panem Marcinem Brykczyńskim
 17. Zajęcia literacko-plastyczne - Odkrywanie Tuwima
 18. Spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Roksaną Jędrzejewską-Wróbel
 19. XV Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K. K. Baczyńskiego
 20. Spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Renatą Piątkowską
 21. Spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Moniką Kowaleczko-Szumowską
 22. Turniej recytatorski Emocje zakute w słowa - wędrówki poetyckie Czesława Miłosza
 23. Rozegraj Unię po swojemu
 24. Wystawa prac plastycznych - Wiosna, wiosna wkoło
 25. Konkurs plastyczno-czytelniczy - Jest niedaleko takie eko-miejsce
 26. Wystawa prac plastycznych - W świątecznym nastroju
 27. III Powiatowy Turniej Recytatorski - Emocje zakute w słowa - Chopin i jego muzyka w poezji
 28. Lekcja biblioteczna - Książka dawniej, a współczesne formy wydawnicze
 29. Wystawa fotograficzka - Jeden dzień z życia gimnazjalisty
 30. Spotkanie z bajkopisarzem Wiesławem Drabikiem
 31. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 2010
 32. II Wystawa prac plastycznych - Świat przez szybkę
 33. Wystawa prac w ramach projektu Pracuję na sukces
 34. Warsztaty twórcze - Misiowe fantazje
 35. Konkurs Dzień Dziecka dla sprawnych inaczej - edycja 2009 - Legendy Europy
 36. IX Powiatowy Konkurs Literacki - Podróże sentymentalne - Mój dom rodzinny
 37. Konkurs Dzień Dziecka dla sprawnych inaczej - edycja 2008 - Dobranocki, wieczorynki
 38. Powiatowy konkurs literacki - Bajka dla malucha
 39. Konkurs Dzień Dziecka dla sprawnych inaczej - edycja 2007 - Bajkowe skrzaty i krasnale
 40. Konkurs Dzień Dziecka dla sprawnych inaczej - edycja 2006 - Brzechwa dzieciom

Pomoc dotycząca katalogów

Wyszukiwanie i logowanie się do Katalogu

 1. Zasady logowania i administrowania kontem czytelniczym
 2. Instrukcja wyszukiwania w Katalogu Elektronicznym

Książki z serwisu wolnelektury.pl

Wolne Lektury to książki i audiobooki, które przygotowane zostały w wersjach elektronicznych przez fundację Nowoczesna Polska. Są to przede wszystkim dzieła klasyki polskiej i obcej, w tym lektury szkolne.

Listę wszystkich lektur można wywołać w katalogu elektronicznym wybierając klucz wyszukiwania „tytuł serii” i wpisując „wolne lektury”.

Graficzna instrukcja wyszukiwania rekordów z serwisu wolnelektury.pl

Do otwarcia książki służy przycisk „pobierz” zamieszczony pod okładką książki. Po jego wybraniu pojawiają się ikonki plików epub, mobi, pdf oraz nutki – kierujące do tekstu książki. Otwieranie plików epub i mobi wymaga użycia dedykowanych programów do czytania książek elektronicznych można je bezpłatnie pobrać z Internetu (np. program Icecream Ebook Reader lub Calibre). Można też wszystkie e-książki otwierać w formacie pdf. W przypadku książek w wersjach dźwiękowych przy opisie bibliograficznym pojawią się też nutki.

Graficzna instrukcja pobierania rekordów z serwisu wolnelektury.pl

Książki z serwisu Wolne Lektury, można również czytać bezpośrednio ze strony internetowej tego projektu – klikając link w rekordzie książki „strona domowa utworu”.

Graficzna instrukcja czytania rekordów z serwisu wolnelektury.pl

Na zakończenie: